KINDERDAGCENTRUM

welkom

 • op deze site vind u steeds nieuwe informatie (dat is tenminste mijn bedoeling) over de kinderopvangmogelijkheden in Wildervank. In Wildervank is een kinderdagcentrum en zijn vele gastouders actief. In de gemeente Veendam zijn nog andere kinderdagcentra.UPDATE; mei 2010. info van deze site is verouderd: de wet kinderopvang is gewijzigd en de er zijn nieuwe maatregelen gekomen. de eerdere teksten waren van medio 2008 UPDATE VAN 12 OKTOBER 2010; HET SPEELWERK EN DE KINDEROPVANG VAN DRIE TURVEN HOOG GAAT IN 2010 VERHUIZEN.

wie

 • kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar door Joop en Maartje Salomons, die de kinderopvang draaien met hulp van oproepkracht en stagiaires

wat

 • Drie Turven Hoog biedt kinderopvang aan kinderen tot de basisschoolleeftijd. We hebben een beperkt aantal kinderen in de groep (maximaal 10) en kunnen daardoor veel individuele aandacht geven. Kinderen groeien goed op in een klimaat waar liefde en respect belangrijk zijn. Respect voor jezelf, de andere kinderen, de volwassenen en de leefomgeving is belangrijk. Wij accepteren kinderen met hun eigen mogelijkheden en talenten en gaan in op hun behoeften. Het vaste ritme geeft de kinderen duidelijkheid, veiligheid en rust. We zijn flexibel genoeg zijn om ook eens gek te doen en de structuur te doorbreken. We doen activiteiten als: spelletjes, beweging, liedjes, muziek, verkleden, vertellen, voorlezen, tekenen, boetseren, verven, plakken, boekjes bekijken en natuurlijk buiten spelen! We werken met thema's als herfst, sneeuw en ijs, vlinders, zee en zand enz. en doen spelletjes, liedjes, knutselwerkjes en dergelijke rond een thema. Het dagritme van de baby's verloopt ongeveer als thuis, in overleg. Voor de eerste keren naar de kinderopvang Het is moeilijk om je kostbaarste bezit voor het eerst uit handen te geven. “Kom, we gaan papa of mama uitzwaaien” moet er toch uiteindelijk van komen ook en dat kan voor een papa of mama nog wel eens moeilijker zijn dan voor het kind. De meeste jonge baby’s wennen snel aan de kinderopvang, zeker wanneer ze een knuffel of speen van thuis bij zich hebben. Voor oudere kinderen vooral zo rond 1 jaar oud is het nog wel eens moeilijker en daarom bieden we de mogelijkheid – als dat kan – om een nieuw kindje de eerste een of twee maanden halve dagen te laten komen. Een dagje op de kinderopvang Kinderen hoeven niet de hele dag geheel zelf in te vullen. We doen meer dan alleen luiers verschonen en bieden ook inspiratie en structuur. Tussen 10 en 11 doen we vaak iets aan bewegen.de ene dag is dat buitenspelen en de andere dag kan dat een kringspelletje zijn. En ’s middags tussen 3 en 4 doen we altijd wat creatiefs. Dat kan van alles zijn, van dans, tot een verhaal verzinnen en vingerverven. Ook huishoudelijke taken zoals afdrogen van de bordjes doen we graag samen. Kinderen kunnen ook zelf kiezen wat ze willen doen en daarom is er soms een poppenhoek oftewel een huishoek, een legohoek en een leeshoekje. Buiten spelen betekent dat er rondgesjeest kan worden op trekkers of driewielers of dat er met stoepkrijt gewerkt wordt. In de zandbak kan worden gegraven en er kan worden geholpen met het tuinieren. Zo hebben we een heerlijke bessen- frambozen en aardbeien-wand.

LINKS

in de toekomst kijken

 • Als de plannen van de overheid voor 2010 doorgaan dan zullen (nu als innovatief bekend staande) gastouders als thuiscrèches (gastouders die op minimaal 5 kinderen passen) kunnen gaan werken. Dit wordt dan geregeld door kinderdagverblijven en/of de buitenschoolse opvang in plaats van door gastouderbureaus

iets over de peuterspeelzaal

 • Als je peuter inmiddels regelmatig belangstelling toont voor andere kinderen, in staat is om enige tijd van huis te zijn en bereid is om vriendschap te sluiten met andere volwassenen dan zijn ouders, is hij in staat om te wennen aan de peuterspeelzaal. Een paar ochtenden op de peuterspeelzaal kan een belangrijke positieve invloed hebben op de ontwikkeling van je kind en brengt ook voor jou een voordeel met zich mee: • Sociale vaardigheden ontwikkelen • Gewend raken aan een groep • Tijd voor jezelf Sociale vaardigheden ontwikkelen; Op de peuterspeelzaal leert je kind een aantal essentiële vaardigheden, zoals samenwerken met andere kindjes, netjes op zijn beurt wachten en eerlijk delen. Bovendien zal hij het normaal gaan vinden om kleine opdrachtjes uit te voeren en regels na te leven. Deze vaardigheden zullen zijn overgang naar de kleuterschool straks aanzienlijk soepeler laten verlopen. Gewend raken aan een groep; Het is de eerste keer misschien behoorlijk schrikken voor je kind om zich plotseling in een groep van tien of meer andere peuters te bevinden. De drukte en het lawaai kunnen hem beangstigen, waarna hij zich bij jou komt verschuilen. Wanneer je hem nu al de gelegenheid geeft om hieraan te wennen en hem leert hoe hij zich in een groep kan handhaven, heeft hij daar in de toekomst veel voordeel van. Tijd voor jezelf; Hoeveel je ook van hem houdt en hoe lief je peuter ook kan zijn, het is een hele opgave om de hele dag voor een energieke en eigenwijze tweejarige te zorgen. Nadelen; Het is misschien een beetje overdreven om te spreken van de nadelen. Maar er is wel een aantal zaken waarmee je rekening moet houden: • Beperkte openingstijden • Vaker ziek Beperkte openingstijden Een peuterspeelzaal is niet bedoeld als alternatief voor het kinderdagverblijf. Je kind gaat er slechts een paar dagdelen per week naar toe. Dus als je voor hele dagen opvang nodig hebt, kun je beter kiezen voor een crèche of kinderdagverblijf. Vaker ziek; Je kleine komt in een groep kinderen vaker in aanraking met bacteriën en virussen dan wanneer hij alleen met jou thuis is. Als je kind naar de peuterspeelzaal gaat, zal hij dus vaker een verkoudheid of griepje en sneller een kinderziekte oplopen dan anders. In dit nadeel schuilt het voordeel dat je peuter zo sneller een sterk afweersysteem opbouwt en daardoor later weer minder vaak ziek zal zijn.

inspectierapport

DRIE TURVEN HOOG

 • ..........POSTSTRAAT 65........ KLEINSCHALIG - VERGUNNING VOOR 10 KINDEREN MAAR MEESTAL ZIJN ER (VEEL) MINDER - GEZELLIG, HUISELIJK, VLOERVERWARMING - PRETTIG ALS JE NIET ZO GROOT BENT EN KRUIPEND JE WEG VIND - EN WE ZINGEN EN SPELEN GRAAG. 9648 JN WILDERVANK

POLL

 • vindt u deze site.......?

  informatief
  vaag
  goeie links
 • klik op het kopje van deze rubriek

er komt een wetswijziging

 • De voorstellen van het kabinet hebben, zoals het er nu uit ziet, geen gevolgen voor de opvang bij kinderdagcentrum Drie Turven Hoog. Wij hebben kleinschaligheid altijd al gekoesterd vanwege de kenmerkende gezelligheid en huiselijkheid. Grootschaliger opvang leidt – al dan niet terecht - onder een imago van onpersoonlijkheid en dat is mogelijk een gevolg van wisselende leidsters gedurende een opvangdag. De trend is nu dat er steeds meer kleinschalige kinderopvang komt (gastouder/kindercentra) Ik ben bang dat door een andere wet kleinschalige kinderopvang (gastouderopvang) het aandeel weer gaat verliezen aan grotere locaties en dat zou ik liever niet zien. Liever een samenleving met VEEL kleine pedagogische steunpuntjes (...) dan ALLEEN MAAR brede scholen met alle “deskundigheid” centraal. 29-12-2008 Gastouderbureaus mogen toch blijven bestaan, al wordt de controle op de bureaus wel flink aangescherpt. Dat besloot het kabinet. Controle van de GGD Gastouders en opvangouders moeten zich verplicht gaan registreren. De Belastingdienst gaat het betalingsverkeer tussen gastouders en hun klanten controleren en er komt een maximum aan kosten die de bureaus aan klanten mogen berekenen. Voordat een bureau aan de slag gaat, komt de GGD bovendien een controle uitvoeren.Een tijdje geleden wilde staatssecretaris Dijksma nog af van de gastouderbureaus omdat er veel malafide bureaus tussen zouden zitten. Maar hier komt de staatssecretaris dus alsnog op terug. Twee vormen van gastouderopvang De wet maakt, zoals aangekondigd bij de Voorjaarsnota, twee vormen van gastouderopvang mogelijk; minicrèches (professionele kleinschalige opvang) en thuisopvang ("informele" opvang). Voor de beide vormen van gastouderopvang geldt een nieuw maximumuurtarief; 4 euro voor de thuiscrèches en 2,50 euro voor de thuisopvang. Voor de thuisopvang wordt tevens het aantal uren kinderopvangtoeslag waar ouders recht op hebben gemaximeerd op 12 uur per week. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2010 in werking. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

GESCHIEDENIS

 • al voor de eeuwwisseling was aan hier aan het Oosterdiep een kinderopvang namelijk Thuishuis Drie Turven Hoog. wij zijn in 2003 toen we het overnamen doorgegaan als kinderdagcentrum Drie Turven hoog

Stagevergoeding

 • In de cao van de MOgroep heb je recht op stagevergoeding als je een BOL-opleiding op MBO niveau 3 of 4 volgt die opleidt tot pedagogisch medewerker. Uiteraard moet je opleiding voldoen aan alle eisen. * 40 euro per maand bij 1 stagedag per week * 80 euro per maand bij 2 stagedagen per week * 120 euro per maand bij 3 stagedagen per week * 160 euro per maand bij 4 of 5 stagedagen per week De praktijkleerperiode is uitgezonderd van vergoeding.

LINKS

STAGE

 • Stagiaires zijn onze held(inn)en.Hun toegevoegde waarde is de extra aandacht die gegeven kan worden. Organisatorisch voorwaardenscheppend voor het welbevinden van de kinderen bezig zijn vraagt inzicht in het proces. 1 begeleider zal goed vooruit moeten denken. 1 begeleider zal mentaal in het hier en nu zijn met de kinderen. Dan is het dus fijn als de groepsgrootte en de rolverdeling van de aanwezige begeleiders goed afgestemd zijn. Op de maandag hebben we graag een PEPstagiaire en op de andere dagen graag een 2e of 3e jaars SPWstagiaire.

 • Stagemarkt CALIBRIS

STELLINGEN

 •  Ik laat mijn kind zoveel mogelijk z’n eigen gangetje gaan.  Ik wil niet teveel verbieden, liever leid ik mijn kind bijvoorbeeld met iets anders af.  Ik vind negeren een goede strategie bij het opvoeden.  Is mijn kind gelukkig, dan ben ik dat ook; is mijn kind ongelukkig, dan ben ik dat ook... (en andersom)  Als mijn kind maar makkelijker was, dan vond ik alles óók een stuk makkelijker!  Ook als je niets doet, voed je op.  Verwennen is een vorm van verwaarlozen. Als ik mijn kind maar genoeg liefde geef, kan het nooit misgaan

EIGEN KINDEROPVANG

 • De deskundigheid om kleinschalig kinderopvang aan te kunnen bieden doe je op door ervaring en kennis te verwerven. Verder heb je natuurlijk de middelen nodig om je deskundigheid om te kunnen zetten in het bedienen van klanten. Tenslotte,......zonder kinderen geen kinderopvang dus hoe krijg je je klanten? Als u overweegt een kleine kinderopvang op te gaan zetten dan kunnen wij u misschien daarbij helpen. Houd dan de komende maanden deze site in de gaten. Wanneer u voor uw kindje gebruik wilt maken van onze kinderopvang is voor een vrijblijvende kennismaking een afspraak zo gemaakt. U kunt ons mailen. Wanneer u weet welke dagen u opvang wenst kunnen we dan de mogelijkheden bespreken

AANMELDEN

 • Bij Kinderdagcentrum Drie Turven Hoog kunt u, als nieuwe klant, momenteel alleen van hele dagopvang gebruik maken tenzij u meer dan 2 dagen opvang vraagt. Dat er gedurende de dag geen groepswisseling is (ook niet in begeleiding) komt het welbevinden van de kinderen ten goede. via de site van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken wat kinderopvang u zou kosten. u kunt bijvoorbeeld voor 2 dagen per week opvang uitgaan van een jaarbedrag van 20 urenx48weken= 960uren. Dus kunt u- voor het voorbeeld - uitgaan van een maandgemiddelde van 80 uren a 6,10 =€488-. Het verschil met de uitslag van de berekening is wat het u netto kost. Omdat e.e.a. te maken heeft met uw persoonlijke situatie kunnen en willen we dat niet voor u berekenen.

 • Kinderopvangtoeslag

Vormen van Kinderopvang

 • ......................................................................................... Kinderdagverblijf ..................................................................................... Bij kinderdagcentrum Drie Turven Hoog worden kinderen van nul tot vier jaar opgevangen. Baby's, dreumesen en peuters worden bij ons in één groep worden geplaatst: een verticale groep. Bij andere kinderdagverblijven zijn vaak meerdere groepen en wordt veelal gewerkt met aparte groepen naar leeftijd. De kinderen worden begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers......................................... Verder heb je nog ..............Buitenschoolse opvang ........................................ Dit is voor kinderen die naar de basisschool gaan. Ze kunnen na schooltijd, op teamverlofdagen en in de schoolvakanties worden opgevangen bij de buitenschoolse opvang. .............................................. en dan is er nog gastouderopvang.............(deze zeer populaire vorm staat vanwege de plannen van 2010 onder druk omdat voor deze vorm de maximale uurvergoeding waarover de belastingdienst kinderopvangtoeslag geeft sterk verlaagd kan gaan worden) .................................. In de gastouderopvang worden kinderen opgevangen in een gastgezin in het huis van de gastouder of bij de ouder thuis. Een gastouder mag maximaal vier kinderen tegelijk opvangen. Eigen kinderen worden buiten beschouwing gelaten. Het contract tussen ouders en het gastouder komt tot stand door bemiddeling van een geregistreerd gastouderbureau. Uit onderzoek blijkt kinderen tot 18maanden vooral baat hebben van een kleinere vorm van opvang zoals bij een gastouder en na die periode meer hebben aan opvang in een groep. Tijden zijn vaak flexibeler overeen te komen maar er is ook onzekerheid van de - al of niet – beschikbaarheid en continuïteit over meerder jaren van de gastouder. (Daarnaast bestaat ook nog innovatieve gastouderopvang waarbij meer kinderen opgevangen mogen worden. Een Thuishuis is een voorbeeld van innovatieve opvang.)

LINKS

 • Behalve de binnenkort vernieuwde “”officiële” site van Drie Turven Hoog heb ik deze eigen site zelf in beheer namelijk www.kinderopvang-wildervank.jouwpagina.nl (voor insider en iedereen die de site weet te vinden) Groetjes Joop

CONTACT

 • Maartje en Joop Salomons Kinderdagcentrum (KDC) Drie Turven Hoog Poststraat 65 9648 JN Wildervank JoopMaartje@hccnet.nl Tel. opvang: 0598-690208 KvK-nr: 02074726

MN HOBBIES

ANKERS

 • Dat zijn Maartje, Eline, Jesica en Linda. verder zorgen voor je gezondheid, je ritme vasthouden en hoogtepunten ervaren

 • Euromast
 • Www.allencarr.nl

ABONNEMENTEN

 • dagblad van het noorden donald duck kinderopvang (vakblad) dopido dokadi

TVZENDER

HUIS AAN HUIS BLAD

 • De Koerier De Veendammer